Üldised kasutamistingimused

 

Kasutaja peab alati jälgima konkreetse tootemudeli kasutusjuhendi nõudmisi, vastasel korral muutub garantii kehtetuks. Enne toote kasutama asumist kindlasti tutvuda põhjalikult tootejuhendiga! Tootejuhendi leiad alati toote pakendist.

 

Head kasutamist

päikesepaneelid.ee